Disseny pel Reciclatge

Què és el Disseny pel Reciclatge?

El disseny pel Reciclatge l’entenem com una de les estratègies principals en l’ecodisseny. Aquesta estratègia utilitza diverses eines per estudiar l’impacte ambiental de cada producte durant  el seu cicle de vida, però fent èmfasi en el seu fi de vida. Així si durant la creació d’un producte hem tingut en compte la reciclabilitat dels seus components, podrem prevenir la generació de nous residus. 

Möethika treballa desenvolupant en cada una de les seves col·leccions el Disseny pel Reciclatge. Això comporta investigar nous processos i noves tècniques per tal que les peces compleixin uns requisits específics. Per treballar el disseny pel reciclatge cal tenir en compte aspectes claus durant el procés de disseny, i no tan sols el fet de pensar en el desmuntatge de la peça de roba.

Alguns dels requisits que han de complir les peces de roba d’aquesta línia de desenvolupament, el disseny pel reciclatge son:

  1. 100% monomaterial; per que el procés de reciclatge de la fibra sigui possible.
  2. 100% orgànic; totes les nostres matèries primes són 100% orgàniques i certificades.
  3. Dissenyat per reparar; utilitzar les mínimes fornitures possibles, i si es necessiten triar l’opció de més fàcil reparació o desmuntatge.
  4. Multifuncionalitat; crear peces que puguin vestir-se de diverses maneres.
  5. Dissenyat per durar; la qualitat de les matèries primes que escollim és clau per a la seva durabilitat.
  6. Cradle to cradle; utilització de matèries primes que tanquen tot el seu el cicle de vida i poden tornar a esdevenir matèria prima.

Amb aquests conceptes i requisits Möethika treballa una de les seves línies de disseny per aconseguir col·leccions perdurables i oferir peces de roba de qualitat, sostenibles i amb una llarga vida per endavant.