Etiqueta: disseny

Disseny pel Reciclatge

Què és el Disseny pel Reciclatge?

El disseny pel Reciclatge l’entenem com una de les estratègies principals en l’ecodisseny. Aquesta estratègia utilitza diverses eines per estudiar l’impacte ambiental de cada producte durant  el seu cicle de vida, però fent èmfasi en el seu fi de vida. Així si durant la creació d’un producte hem tingut en compte la reciclabilitat dels seus components, podrem prevenir la generació de nous residus. 

Möethika treballa desenvolupant en cada una de les seves col·leccions el Disseny pel Reciclatge. Això comporta investigar nous processos i noves tècniques per tal que les peces compleixin uns requisits específics. Per treballar el disseny pel reciclatge cal tenir en compte aspectes claus durant el procés de disseny, i no tan sols el fet de pensar en el desmuntatge de la peça de roba.

Read More